Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124008
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Balčius, Gediminas
Title: Vidinių trihalometanų dozių, gaunamų iš buityje vartojamo vandens, ir kitų aplinkos veiksnių poveikis nepalankių nėštumo baigčių rizikai
Other Title: The effect of trihalomethanes internal dose received from publicly supplied water and other environmental factors to adverse pregnancy outcomes risk
Extent: 107 p.
Date: 23-May-2014
Keywords: trihalometanai;geriamas vanduo;nėštumo baigtys;sveikata;trihalomethanes;drinking water;pregnancy outcomes;health
Abstract: Epidemiologiniai tyrimai teikia vis daugiau duomenų apie ekspozicijos trihalometanais (THM) ir neišnešioto, mažo gimimo svorio, mažo pagal gestacinį amžių naujagimio ir kitų nepalankių nėštumo baigčių ryšį. Tačiau šių tyrimų rezultatai išlieka nevienareikšmiai ir negalutiniai, nes nėra aišku, kurie iš THM ir kokios jų dozės turi didžiausią poveikį nepalankioms nėštumo baigtims. Šio darbo tikslas – nustatyti buityje vartojamo vandens dezinfekcijos pašalinių produktų, trihalometanų, moters socialinės padėties ir darbo aplinkos veiksnių poveikį nepalankioms nėštumo baigtims. Pirmą kartą nustatytas dozė–atsakas ryšys tarp vidinės THM dozės ir nepalankių nėštumo baigčių skirtingoms socialinėms ir profesinėms grupėms priskirtoms moterims. Vidinė dibromochlorometano dozė didina neišnešioto ir mažos kūno masės naujagimio riziką. Mažos kūno masės ir mažo pagal gestacinį amžių naujagimio rizika didesnė žemesnės socialinės grupės moterims. Sinerginis THM ir nepalankių darbo sąlygų poveikis didina mažos kūno masės ir neišnešioto naujagimio riziką. Tekstilės pramonės darbuotojoms kompleksinė ekspozicija triukšmu, cheminėmis medžiagomis ir THM didina mažo pagal gestacinį amžių naujagimio riziką. Šio darbo rezultatai gali būti naudojami įgyvendinant visuomenės sveikatos politiką, peržiūrint buityje vartojamo vandens ir darbo aplinkos kokybės reikalavimus. Geresnis suminio kenksmingų darbo aplinkos veiksnių ir cheminės buityje vartojamo vandens taršos poveikio supratimas skatina kurti ir diegti pažangias technologijas, įgyvendinti politines priemones nepalankių nėštumo baigčių prevencijai.
Epidemiological studies reveal diversified effects of exposure to trihalomethanes (THM) and preterm birth, low birth weight, small for gestational age and other unfavorable pregnancy outcomes. Results of scientific research are still insufficient and inconclusive as it is still unclear which of trihalomethanes have the greatest effect on adverse pregnancy outcomes. The objective of this study was to evaluate the effect of exposure to drinking water THMs and work environment, socio–demographic factors on adverse pregnancy outcomes: preterm birth, low birth weight and small for gestational age. Results of this study revealed an adverse pregnancy outcomes risk increase at trihalomethanes levels below regulated limits. A dose–response relationship was found for internal dibromochloromethane dose and elevated preterm birth and low birth weight risk. Low birth weight and small for gestational risk odds were higher for women assigned to lower social class. For a low birth weight risk a synergic effect of internal dose of trihalomethanes and working conditions was established. Textile industry workers experienced small for gestational risk increase due to exposure to noise or chemical materials combined with internal dose of trihalomethanes. Results of this research can be widely used when designing Public Health policy instruments, to improve and ensure water safety and working environment quality. Public Health specialists can use these findings as scientific arguments for educational and preventive purposes in order to minimize and control risk of adverse pregnancy outcomes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124008
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.