Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122048
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Balčius, Gediminas
Title: Kauno mieste viešai tiekiamo vandens kokybės tyrimai
Other Title: Quality analysis of water supplied by Kaunas drinking water distribution system
Extent: 65 p.
Date: 2-Jun-2009
Keywords: geriamasis vanduo;geležis;manganas;aplinkos veiksniai;koncentracijų kitimas;drinking water;iron;manganese;environmental factor;concentration changes
Abstract: Aplinkos veiksniai gali turėti įtakos vandentiekio sistema tiekiamo vandens kokybei. Šio darbo tikslas buvo – nustatyti, kokie veiksniai turi įtakos Fe ir Mn koncentracijų kitimams Kauno vandentiekio sistema tiekiamame vandenyje, kokia Fe ir Mn ekspozicija patiriama geriant vandentiekio vandenį. Atlikto analitinio tyrimo objektu buvo keturiose Kauno vandenvietėse išgaunamo vandens Mn ir Fe koncentracijų kitimai Kauno vandentiekio sistemoje. Metalų koncentracijos nustatytos naudojant atominės absorbcijos spektrofotometrijos metodą. Tyrimai parodė, kad Fe koncentracija turėjo tendenciją didėti (r=0.124; p=0.186) didėjant nuotoliui nuo vandens pakėlimo stoties. Mn koncentracija reikšmingai mažėjo (r=-0.222; p=0.044) tolstant nuo vandenvietės. Tarp Fe koncentracijų ir vandens pH nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys (r=-0.247; p=0.036). Iš Eigulių vandenvietės tiekiamame vandenyje Mn, o iš Kleboniškio vandenvietės - Fe koncentracija atskiruose bandiniuose viršijo leistiną higienos normą. Namie iš čiaupo geriamas vanduo sudaro apie 84 % (692 ± 575 ml) viso per dieną iš čiaupo suvartojamo vandens ir pusę (692 ± 555 ml) per dieną namie suvartojamo vandens. Per parą su skysčiais suminė ekspozicija geležimi kito nuo 110,4 µg/d iki 324,7 µg/d ir sudarė nuo 0,4 – 1,2 % higienos paros normos. Mangano – nuo 116,7 µg/d iki 324,8 µg/d ir sudarė 5,8 – 16,2 % higienos paros normos moterims nėštumo metu.
Environmental factors may affect quality of drinking water supplied by municipal water distribution network. The aim of this study was to investigate factors influencing changes of iron and manganese concentrations in Kaunas drinking water distribution network. And the amount of Fe and Mn received with tap water. Analytical study on drinking water quality was performed. Concentrations of manganese and iron in drinking water were assessed by using atomic absorption spectrophotometer. We found correlation between changes of manganese and iron concentrations and distance from water treatment plant: for Fe correlation coefficient was 0.124; p = 0.186, and for Mn it was -0.222; p=0.044. At some points concentrations of Mn and Fe exceeded regulated limits. To avoid adverse health effects it is recommended to install Mn and Fe filter system in consumer’s drinking water pipeline. Tap water makes about 84% (692 ± 555 ml) of daily consumed water, and about half (692 ± 555 ml)of water consumed at home. The amount of Fe received from water variem from 110,4 µg/d to 324,7 µg/d, amount of Mn – from 116,7 µg/d to 324,8 µg/d.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122048
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.