Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120997
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Petravičienė, Inga
Title: Aplinkos veiksnių integruotos ekspozicijos poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų antsvoriui ir nutukimui
Other Title: Impact of Environmental Factors Integrated Exposure on Preschool Children Overweight and Obesity
Extent: 112 p.
Date: 20-Oct-2017
Keywords: Ikimokyklinio amžiaus vaikai;KMI;žalumos gausa;miesto parkai.;Preschool children;BMI;greenness level;urban parks.
Abstract: Nutukimas yra viena iš sparčiausiai plintančių vaikų lėtinių neinfekcinių ligų. Iki šiol dauguma atliktų tyrimų nagrinėjo vienos kilmės aplinkos veiksnių poveikį vaikų sveikatai, tačiau nėra kompleksinių aplinkos veiksnių tyrimų. Daktaro disertacijoje nagrinėjami priežastiniai ryšiai tarp gyvenamosios vietos žalumos ekspozicijos, psichosocialinių veiksnių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų antsvorio ir nutukimo rizikos. Šio lizdinio atvejo-kontrolės tyrimo duomenimis, nepalankūs psichosocialiniai elgsenos veiksniai, tokie kaip žemo išsilavinimo motinų tabako rūkymas, 3,2 karto, o patologinis bendravimas su vaiku 2,4 karto statistiškai reikšmingai didina ikimokyklinio amžiaus vaikų antsvorio/nutukimo riziką. Naudojant objektyvius rodiklius – žalumos vegetacijos indeksą (NDVI), būsto atstumą iki parko – nustatyta, kad maža suminė žalumos ekspozicija turėjo neigiamos įtakos vaikų antsvorio rizikai. Vaikai, gyvenantieji arčiau kaip 300 m iki miesto parko, mažiau laiko užsiima sėdima veikla (yra fiziškai aktyvesni), o tai mažina antsvorio ir nutukimo riziką. Kompleksinis žemo motinos išsilavinimo ir patologinio bendravimo poveikis vaikų antsvorio rizikai yra didesnis vaikams, gyvenantiems mažesnės žalumos gausos zonoje. Tyrimas praplečia žinias apie vaikų fizinės raidos sutrikimų kilmę ir profilaktikos galimybes. Moksliškai pagrįstos išvados pasitarnauja kuriant prevencines programas, skirtas sumažinti vaikų lėtinių ligų paplitimą.
Childhood obesity is one of the most prevalent non-infectious chronic diseases. To date, most of the studies have explored the impact of one origin environmental factor on the children's health, but there are no studies on impact of complex environmental factors. The dissertation examines the causal relationships between residential greenness exposure, psychosocial behavioral factors, and a risk for overweight/obesity among preschool children. Based on nested case-control study's results, maternal unfavorable behavior factors such as tobacco smoking during pregnancy (by 3.2 times), and pathological mother-child relations (by 2.4 times), statistically significant increased the risk for childhood obesity. Using objective indicators - Normalized Difference Vegetation index (NDVI), distance to a city park - we found that the low total greenness exposure has negative effect for the risk of children’s overweight. Children living close (≤300 m) to the city parks are less sedentary and therefore have a reduced risk of overweight/obesity. The combined lower maternal educational level and pathological mother-child relations strengthened the effect of lower levels of greenness cover of the residence on the increased risk of children overweight/obesity. The study expands insight into children’s physical development disorders and suggests preventive measures. The findings of this study help to create prevention programs aimed at reducing the prevalence of childhood chronic diseases.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120997
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
inga_petraviciene_dd.pdf2.97 MBAdobe PDF   Until 2022-06-20View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.