Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120917
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGustainienė, Loreta-
dc.contributor.authorMasionienė, Rasa-
dc.date.accessioned2020-12-22T21:17:56Z-
dc.date.available2020-12-22T21:17:56Z-
dc.date.issued2009-12-18-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/120917-
dc.description.abstractŠio tyrimo tikslas - nustatyti kariškių pasitenkinimo darbu, įsipareigojimo organizacijai ypatumus bei ryšį su darbo vertybėmis. Tyrime dalyvavo 211 dirbančių vyrų iš Alytaus ir Kauno apskričių: 110 kariškių ir 101 civilis, dirbantys įvairiose organizacijose. Tiriamiesiems buvo pateikiamos anketos popieriniu formatu, dalis jų buvo siunčiamos elektroniniu paštu. Tiriamųjų buvo prašoma užpildyti anketą, kurią sudaro:  Pasitenkinimo darbu klausimynas (Spector P., 1994);  Darbo vertybių klausimynas (remiantis Gailiūnaitės L., 2006 Antanaitytės I. darbais, 2006);  Įsipareigojimo organizacijai klausimynas (Porter L. W., 1982). Darbe aptariamos pagrindinės pasitenkinimo darbu teorijos, pasitenkinimą darbu bei įsipareigojimą organizacijai įtakojantys veiksniai, nagrinėjamos darbo vertybės. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad jaunesnių ir vyresnių kariškių vyrų pasitenkinimas darbu nesiskiria: kariškiai yra vienodai patenkinti darbo užmokesčiu, paaukštinimo galimybėmis, vadovavimu, privilegijomis, pripažinimu, bendradarbiais, darbo pobūdžiu bei komunikacija organizacijoje. Nustatyta, jog kariškių ir civilių vyrų pasitenkinimas darbu statistiškai reikšmingai skiriasi – kariškiai vyrai yra labiau patenkinti darbu nei civiliai. Kariškių vyrų įsipareigojimas organizacijai yra statistiškai reikšmingai stipresnis nei civilių, o didėjant kariškių pasitenkinimui darbu, didėja ir įsipareigojimas organizacijai. Tyrimo rezultatai parodė, kad kariškių amžiaus bei išsilavinimo grupėse pasitenkinimas darbu bei įsipareigojimas organizacijai nesiskiria. Kariškiai, didesnę svarbą teikiantys tokioms vidinėms darbo vertybėms kaip: pasiekimai, įvairumas, protinis darbas, laisvumas bei darbo įdomumas, jaučia didesnį pasitenkinimą darbu.lt
dc.description.abstractThe aim of this study – to estimate militaries‘ singularities of job satisfaction, organizational commitment and the relation with work values. In this research were participating 211 man working in Alytus and Kaunas districs: 110 militaries and 101 civilians working in different organizations. To investigatives were delivered questionnaires on paper, some part of questionnaires were sent by e-male. The investigatives were asked to fill up the questionnaires which consist of :  Job Satisfaction Survey (Spector, 1994);  Work Values Questionnaire (by Gailiunaite L., 2006, Antanaityte I., 2006);  Organizational Commitment Questionnaire (Porter L. W., 1982). There were disputed the main theories of job satisfaction, the factors influencing job satisfaction and organizational commitment and researched the work values in the study. The results of research have showed that younger and older militaries job satisfaction is not different: the militaries are equally enjoyed by their pay, promotion, possibilities, management, fringe benefits, contingent rewards, cowokers, nature of work and communication in organization. Was rated that militaries‘ and civilian men‘s job satisfaction is statisticaly significantly different – militaries men are more satisfied by their job than civilians. Militaries‘ commitment statisticaly significantly stronger than civilian, so with increasing job satisfaction is rising organizational commitment. The results of the research have showed, that militaries‘ job satisfaction and organizational commitment in the groups of fage and background are not different. Militaries prefer the internal work values as: marches, variety, head work, freedom and job interest, feels major job satisfaction.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent70 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectkariškiailt
dc.subjectpasitenkinimas darbult
dc.subjectdarbo vertybėslt
dc.subjectvidinės darbo vertybėslt
dc.subjectįsipareigojimas organizacijailt
dc.subjectmilitaryen
dc.subjectjob satisfactionen
dc.subjectwork valuesen
dc.subjectinternal work valuesen
dc.subjectorganizational commitmenten
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleKariškių pasitenkinimo darbu ryšys su darbo vertybėmis bei įsipareigojimu organizacijailt
dc.title.alternativeMilitaries' satisfaction by relation of work values and commitment to the organizationen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.