Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119790
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDapkus, Mindaugas-
dc.contributor.authorMiliauskas, Valdas-
dc.date.accessioned2020-12-22T20:10:41Z-
dc.date.available2020-12-22T20:10:41Z-
dc.date.issued2010-06-01-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/119790-
dc.description.abstractŠiame magistro baigiamajame darbe yra analizuojama aktuali problema – galimos devalvacijos pasekmės mažoje ekonomikoje. Šio darbo tikslas yra įvertinti galimos devalvacijos pasekmes Lietuvoje. Šiam tikslui pasiekti šio darbo autorius, remdamasis ekonomikos teorija, sukūrė galimos devalvacijos pasekmių įvertinimo modelį . Darbas susideda iš trijų dalių. Pirmojoje dalyje yra aptariami teoriniai problemos aspektai, devalvacijos samprata, jos galimi vystymosi scenarijai bei mažos ekonomikos samprata bei devalvacijos pasekmių nustatymo modelių tipai. Antrojoje dalyje yra atliekama Lietuvos makroekonominių rodiklių analizė, kuria remiantis buvo atliekama analitinė šio darbo dalis. Trečiojoje dalyje yra atliekami galimos devalvacijos Lietuvoje pasekmes įvertinantys skaičiavimai, bei pakomentuojami, analizėje naudoti būdai ir rezultatai. Taip pat, šioje darbo dalyje yra pateikiami pasiūlymai modelio tobulinimui. Gauti rezultatai parodė, kad galima lito devalvacija trumpuoju laikotarpiu būtų žalinga Lietuvos ekonomikai ir yra pateiktas bendras šios žalos mastas.lt
dc.description.abstractThis diploma paper analyzes a relevant problem of nowadays – the consequences of devaluation in a small economy. The purpose of this paper is to analyze the consequences of possible devaluation in Lithuania. For this purpose, the author of the master thesis has developed a special model to analyze the consequences of possible devaluation. The thesis consists of three parts. Firstly, the problem of devaluation, the meaning of devaluation, the meaning of small economy and the types of the models describing consequences of devaluation are discussed in the theoretical part. Secondly, an analysis of the macroeconomic indicators was made, which were the basis for the analytic part of the master thesis. Finally, results of the analysis are provided and, furthermore, conclusions and suggestions how to improve the models of the analysis are made. To sum up, the results of the analysis have showed that the devaluation in Lithuania would we harmful and there is shown the exact number describing the waste of the harm.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent72 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectdevalvacijalt
dc.subjectpasekmėslt
dc.subjectmaža ekonomikalt
dc.subjectekonominė krizėlt
dc.subjectdevaluationen
dc.subjectconsequencesen
dc.subjectsmall economyen
dc.subjecteconomic crisisen
dc.subject.otherEkonomika / Economics (S004)-
dc.titleDevalvacijos ekonominių pasekmių vertinimas mažoje ekonomikojelt
dc.title.alternativeThe evaluation of economic consequences of devaluation in a small economyen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptEkonomikos katedra-
crisitem.author.deptEkonomikos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.