Insultą patyrusių pacientų kognityvinio funkcionavimo ir emocinės būsenos sąsajos


ESFIVP-I-1.jpg picture
Title
Insultą patyrusių pacientų kognityvinio funkcionavimo ir emocinės būsenos sąsajos
Code
09.3.3-LMT-K-712-16-0051
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2019-10-18
Expected Completion
2020-06-17
Status
Baigtas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Šiuo projektu siekiama nustatyti ryšį tarp pacientų patyrusių galvos smegenų insultą kognityvinio funkcionavimo ir emocinės būsenos. Projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos: imties dydžio numatymas, tyrimo atlikimo vietos parinkimas, metodų, skirtų ar pritaikytų kognityvinių funkcijų ir emocinio funkcionavimo galvos smegenų insultą patyrusiems pacientams parinkimas (literatūros analizė, kategorijų išskyrimas ir lentelės sudarymas, pagal kurią bus nustatyti tinkamiausi metodai), informuotas asmens sutikimo parengimas, tyrimo vykdymas ir tiriamųjų ištyrimas, duomenų bazės parengimas, duomenų apdorojimas ir analizė, pranešimų parengimas, recenzinio straipsnio paruošimas teikimui. Be baigiamosios mokslinio tyrimo ataskaitos, tyrimo rezultatai bus skelbiami tarptautinėse ar nacionalinėse konferencijose bei rezultatų pagrindu bus paruoštas recenzinio straipsnio rankraštis.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“.

S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false